Badem Fidanları

Tuono Badem Fidanı

tuono badem

İtalya orijinlidir. Geç çiçeklenir. En önemli özelliği kendine verimlidir. Mahsul verme durumu iyidir. İç randıman % 40 civarındadır. İkiz badem oranı % 15-30 civarındadır. Çok iri olan iç bademlerinin kalitesi oldukça iyidir.

 

Drake Badem Fidanı

drake badem

Çiçeklenme, Nonpareil’den 5 gün sonra gerçekleşmektedir. Hasatı eylül ayı sonunda veya daha geç yapılmaktadır. Meyveleri sert kabuklu ve orta iriliktedir.

Pazar değeri yüksek olan Drake çeşidi, pastacılık ve şekerleme sanayinde aranılan bir çeşittir. Çok fazla ikiz meyve yapmamaktadır.  Padre: Teksas x Swanson melezinden üretime kazandırılmış bir çeşitti

Teksas Badem Fidanı

teksas badem

Teksas civarında tespit edilen bu çeşidin en önemli özelliklerinden biri Nonpareil’e göre geç çiçeklenmesidir. Ağaçları yüksek verimlidir ve meyvelerinin ticari değeri yüksektir. Kabuğu yumuşak olup iç badem kalitesi orta ve çift badem oranı % 15-30 arasındadır. Teksas çeşidinde ağaçların büyümesi dikine olup ağaçlarının ömrü çok uzun değildir. İnce kabuklu olan bu çeşidin randımanı % 55–60 civarındadır. Meyveleri küçüktür.

Nonpareil Badem Fidanı

Nonpareil badem

Kaliforniya grubu bademlerinin en önemlilerindendir. Ağaçlar yayvan yüksek, verimli ve erkencidir. İnce kabuklu olup kuş zararına sıklıkla rastlanmaktadır.

Nonpareil orta büyüklükte meyveye sahiptir. Verim ilk yıllarda düşük olup bitki gelişimine bağlı olarak ileriki yıllarda artış görülmektedir. Elde edilen bademlerin ince kabuklu olması nedeniyle muhafazası son derece güçtür. Randıman % 58–63’tür. Çift badem oranı % 5– 10’dur. Ağacı kuvvetli, verimliliği iyidir.

Ferraduel Badem Fidanı

Ferraduel badem

Ferraduel Badem Özellikleri

Fransız badem çeşididir. Geç çiçeklenen, tozlayıcı çeşit isteyen verimli ve kaliteli bir çeşittir. Ülkemizde yapılan adaptasyon denemelerinde öne çıkan çeşitlerdendir. Randımanı % 27’dir. İkiz iç yapmamaktadır. Ferragnes çeşidi ile birbirlerini tozlamaktadır.

Ferragnes Badem Fidanı

ferragnes badem

Ferragnes Badem Özellikleri

Fransız badem çeşididir. Geç çiçeklenen, tozlayıcı çeşit isteyen verimli ve kaliteli bir çeşittir. Ülkemizde yapılan adaptasyon denemelerinde öne çıkan çeşitlerdendir. Randımanı % 30’dur. İkiz iç yapmamaktadır. Ferraduel çeşidi ile birbirlerini tozlamaktadır.