Yan Dallarda Meyve Veren Ceviz Ağaçlarının Budanması

budama16 yaşlı Ashley çeşidinden 9x9 aralıklarla kurulu kapama ceviz bahçesinde 1978-1985 yılları arasında devam eden bir araştırmada yıllık özel budama ile hiç budanmayan ağaçlar karşılaştırılmıştır.

Araştırmada,araştırıcılar yaşlı dalların yaklaşık %30-40’nı kesip atmışlardır.Budanmış ve budanmamış ağaçların verimleri denemenin 8 yılı için 1978 yılı hariç benzer bulunmuştur.Yine yıllık budanmış ağaçların kümülatif verimleri budanmamış ağaçlara benzer bulunmuştur.Budanmış ağaçlar daha iri ve daha yüksek iç oranına sahip bulunmuştur.Meyve kalite faktörleri dikkate alındığı zaman birim alana ait değer kıymeti budanmış ağaçlar için budanmamış ağaçlara göre daha çok yüksektir.Budanmış ağaçların iç kesiminde iyi güneşlenme,yüksek oranda meyve veren spurlara neden olmuştur.Budanmış ağaçların tacının 2/3 ‘ündeki spurların %28 meyveli iken bu değer budanmamış ağaçlarda %14 olarak saptanmıştır.Budanmış ağaçlar %43 meyveli spur ortalaması vermiş,budanmamış ağaçlarda ise bu oran %33 olarak saptanmıştır.

Budanmış ağacın dış kısmında yoğunlaştığı gözlemlenmiştir.Verim değerleri,budanmış ve budanmamış ağaçların toplam verim değeri ağırlığının benzer olduğunu göstermiştir.Elde edilen veriler,olgun Ashley ceviz çeşidinin kısa bir periyot için budanmadığında verimin olumsuz etkilenmediği gözlenmiştir.Esasında yıllık budamadan elde edilen en önemli yarar kalite ve ceviz iriliğinin artmasıdır.Meyve iriliği ve kalitedeki düzelmeler birim alana kazancı artırmıştır.Ancak gelirdeki bu artış yıllık budama maliyetlerini ve budama artıklarını toplama masrafı için yeterli bulunmamıştır.2 yılda bir yapılan budamaya göre çok daha fazla kesim yapılan bir yöntemdir.2 yılda bir yapılan budamaya ait 4 yıldan sonraki kümülatif verim 2,52 ton/dekar olarak saptanmıştır.Bu değer yıllık budanmış veya hiç budanmamış ağaçlar için 2,3 ton olarak saptanmıştır.İki yılda bir budanmış ağaçlar budamayı takip eden yılda yıllık budanmış veya hiç budanmamış ağaçlara benzer bulunmuştur.Ancak verim ağaçların budanmadığı yıllarda daha yüksek bulunmuştur.

İki yılda bir budanan ağaçlara ait meyve iriliği,hemen budamayı takip eden yılda yıllık budanmış ağaçlarla benzerdir.Ancak budamadan sonraki ikinci sezonda daha küçük bulunmuştur.Yenilenebilir iç oranı bakımından bir farklılık saptanmıştır.

İki yılda yapılan budama için gerekli iş gücü yıllık budamanın yarısıdır.Araştırma sonuçları,artan verim,meyve kalitesindeki orta seviyedeki düşüş ve budama masraflarının yarıya inmesi lateral dallarda meyve veren ceviz çeşitlerinin budanmasında bu budamaya yöntemini yıllık budamaya alternatif hale getirmiş ve budanmamaya göre ise;açık bir şekilde daha avantajlı olduğunu göstermiştir.Alternans yani bir yıl meyve verip bir yıl az meyve verme ,yıllar itibarıyla münavebeli olarak yapılan budama ile ilişkilidir.Bu araştırmada,araştırma sonuçları 2 yıllık budamayı takip eden düşük yıldaki az üretim,alternansı azaltıcı yönde etki yaparken eğer budamayı takip eden yılda yüksek verim söz konusu ise bu yüksek verim alternansı önemli hale getirmektedir.